Yangın algılama sistemleri

Metronom Teknik Yangın algılama  sistemleri binalarda ve işletmelerde oluşabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada veya işletme içerisinde bulananları yangın oluşumu ile ilgili olarak uyarmak,  gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan can ve mal güvenliğinizi sağlayan sistemlerdir.

Her güvenlik tedbiri gibi yangının yarattığı tehlike düşünüldüğünde yangın algılama sistemlerinin önemi daha fazla anlaşılabilmektedir.

Kullandığımız yangın algılama sistemleri yürürlükteki yönetmelik ve strandartlar ile %100 uyumludur. Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir.

Yangın algılama sistemi  yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda bir sistemden çok zaruri bir ihtiyaçtır.

Metronom Teknik Yangın Algılama Sistemleri