Hemşire Çağrı Sistemi

Nüfus artışı nedeniyle tıbbi hizmetlerin, tesislerin ve bakım kurumlarının sayısı ve kalitesiyle ilgili taleplerin önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde artması beklenmektedir. Bir hastane veya huzurevine giden herkes yalnızca iyi bakım istemez, aksine aynı zamanda dış dünya ile her türlü irtibatı korumak da ister. Hastane iletişimi günümüzde bilindik hemşire çağrı sisteminin yanında televizyon, radyo, telefon ve internet gibi modern tüm araçlara erişimi de kapsamaktadır.

Hız ve verimliliği iyileştirmek ve maliyetleri kontrol altında tutmak amacıyla hastalar ve personel için sunumu daha cazip hale getirmek için giderek daha çok işletmeci ağla birbirine bağlı bilgi ve iletişim teknolojisinin olanaklarını kullanmaya başlamaktadır.

Bu nedenle sağlık dünyası önemli bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, mevcut prosesleri iyileştirmek ve önemli tasarruflar sağlamak için yenilikçi iletişim çözümlerine ihtiyaç duyar.

Sistemlerimiz gerek günlük çalışma hayatının çok yönlü taleplerini gerekse de hastaların isteklerini çok yönlü iletişim ile karşılar. Uzun yıllardır hastane ve bakımevi işletmecileri, planlamacıları, geliştirmecileri ve kurucularıyla birlikte çalışıyoruz. Ulusal ve uluslar arası. Ürün yelpazemizle hem günümüzün hem de geleceğinihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabiliyoruz.

Metronom Teknik Hemşire Çağrı Sistemi